Dyrs forhold i fangenskab reguleres af Lov 133 af 25.februar 2020 og kaldes Lov om dyrevelfærd, i daglig tale Dyrevelfærdsloven. Loven håndhæves af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Dyr, der enten udsættes i store hegn (fx vildsvin, elge, visenter, okser, heste eller vandbøfler) og oprindeligt vildtlevende dyr, der spærres inde af hegnene (fx krondyr og dådyr) er omfattet af Dyrevelfærdslovens bestemmelser.
Der findes i Lov 229 af Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om skole, dyrevelfærdsloven, lov om mark- og vejfred og færdselsloven, i dagligt tale Naturnationalparkloven, bestemmelser om ændringer af Dyrevelfærdslovens §3 og §9. De øvrige dele af loven gælder også for dyr i Naturnationalparker, herunder § 2 der lyder: “Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.”

Deklaration: 8 Lovtekst
Udgiver:
Retsinformation
Forfattere: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Link til lovtekst