I perioden 2014 til 2019 har 25 artseksperter foretaget en gennemgang af 12.000 arters risiko for at uddø fra den danske natur. Med yderligere 1.300 arter fra den forrige rødliste omfatter Den danske Rødliste nu 13.300 arter. Eksperternes vurderinger er blevet kvalitetssikret fagligt af yderligere 20 eksperter samt formelt og metodisk af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Denne artikel sammenfatter de væsentligste resultater af artsvurderingerne. Fra artiklen er der links til baggrundsmaterialer.

Deklaration: 2. Videnskabelig artikel
Udgiver:
 Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center  for Miljø og Energi.
Forfattere: Jesper Erenskjold Moeslund, 2021.

Link til sammenfattende artikel om Rødlisten 2019