Et grundlæggende arbejdspapir op til etableringen af naturnationalparker er den rapport, der ofte omtales som “konsensus”-rapporten, udgivet af det danske IPBES-kontor. Det står for “The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.” og kan, i flg kontorets hjemmeside, “på mange måder sammenlignes med FNs klimapanel: “Intergovernmental Panel on Climate Change” (IPCC). Hovedkontoret for det internationale IPBES-netværk ligger i Bonn. I dag har 137 nationer verden over tiltrådt IPBES, herunder Danmark, og det stiger fortsat. ” 

Forord til den danske rapport:

Nærværende rapport er skrevet på baggrund af symposiet ”Naturgenopretning i et globalt-lokalt perspektiv”, som blev afholdt på Aarhus Universitet d. 14. juni 2019 finansieret af 15. Juni Fonden.

Symposiet var organiseret af det danske IPBESkontor i samarbejde med Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var at opsamle dansk viden og debattere handlemuligheder og barrierer. Efter mødet blev et panel af eksperter inviteret til at deltage i en workshop, som havde til formål at samle op på erfaringer med naturgenopretning, der blev fremlagt på symposiet eller er beskrevet i den videnskabelige litteratur i øvrigt, og på den baggrund anvise handlemuligheder.

Nærværende rapport er baseret på videnskabelig konsensus hos eksperterne. Det har været nødvendigt at afgrænse de faglige temaer, hvilket har betydet, at fokus er på genopretning af den landbaserede natur samt tilknyttede vådområder. Det danske IPBESkontor er også vært for symposier, som omhandler andre temaer. Målgruppen for denne rapport er offentlige og private beslutningstagere samt medierne. Rapporten kan downloades i en PDF-udgav

Deklaration: 7 Offentligt dokument
Udgiver:
IPBES, juni 2020, Det danske IPBES-samarbejde: Aarhus, København, Roskilde og Syddansk Universitet samt DTU Aqua
Forfattere: Anders Barfod, Hans Henrik Bruun, Preben Clausen, Lars Dinesen, Sara Egemose, Rasmus Ejrnæs, Camilla Fløjgaard,
Jacob Heilmann-Clausen, Theis Kragh, Anders Højgård Petersen, Carsten Rahbek, Eva Roth, Karsten Raulund-Rasmussen,
Jesper Sølver Schou, Jens-Christian Svenning & Martin Søndergaard (2020).
Genopretning af biodiversitet og økosystemer i Danmark. 

Link til Genopretning af biodiversitet og økosystemer i Danmark