Udforskning af en naturlig baseline for biomasse af store planteædere i økologisk genopretning

Abstrakt (i redaktionens oversættelse)
1. Store planteædere leverer vigtige økosystemprocesser, men har oplevet massive historiske tab og er under intenst pres, hvilket efterlader de nuværende økosystemer med dramatisk forenklede faunaer i forhold til den evolutionære norm, der har været gældende i et længere perspektiv. Hæmmet af en skiftende basislinje er naturlige niveauer af biomasse af store planteædere dårligt forstået og sjældent genstand for undersøgelse. Dette ‘Årti for genopretning af økosystemer’ kræver evidensbaserede målsætninger for at genoprette den naturlige mangfoldighed og biomasse af store planteædere.

2. Vi anvender skaleringen af ​​”forbruger-producent-forholdet” (dvs forholdet mellem planternes primærproduktion og mængden af planteædere, red.) på et globalt datasæt for store planteædere i områder med naturlig tæthed. Analyserne afdækker, at afrikanske økosystemer generelt har meget højere biomasse af store planteædere og også det stærkeste forbruger-producent forhold (dvs at biomassen af store planteædere følger planternes primærproduktion). For Europa, Asien og Sydamerika er der ingen væsentlige sammenhænge med primærproduktionen, det tyder på fattige faunaer. Sammenlignet med forventningerne fra den afrikanske skaleringsrelation er biomassen af ​​store planteædere i økosystemer uden for Afrika betydeligt lavere end forventet.

3. Syntese og anvendelser. Økologisk restaurering og rewilding indebærer genoprettelse af en naturlig græsningsproces. Vores resultater tyder på, at mange naturreservater er tømt for store planteædende dyr, målt på biomasse, vurderet ud fra områdernes primærproduktion. Imidlertid finder overudnyttelse ved sæsonbestemt husdyrgræsning sted i andre områder. Det er derfor svært, men presserende, at opnå videnskabelig konsensus om en naturlig baseline for biomasse af store planteædere. Indtil en sådan enighed er opnået, anbefaler vi at forvalte eller genvilde store planteædere i næsten naturlig græsning året rundt og uden foruddefinerede tæthedsmål, men efter naturlig og fluktuerende ressourcetilgængelighed med minimal forvaltningsintervention. Etablering af eksperimentelle genforvildningssteder med reaktiv planteædende forvaltning er nødvendig for yderligere at fremme vores forståelse af naturlig græsningstæthed.

NØGLEORD Bevarelse af biodiversitet, bæreevne, græsning, megafauna, megaherbivorer, restaurering, genvildning, forvaltning af vilde dyr og planter

Deklaration: 1. Videnskabelig rapport
Udgiver:
Journal of Applied Ecology, British Ecological Society, 2022
Forfattere: Camilla Fløjgaard, Pil Birkefeldt Møller Pedersen, Christopher J. Sandom, Jens- Christian  Svenning, Rasmus Ejrnæs (forfatternes tilknytning til universitetsinstitutter fremgår af selve artiklen)

Link til Exploring a natural baseline for large-herbivore biomass in ecological restoration