Denne rapport er den videnskabelige rådgivning af regeringen, der bl.a ligger til grund for udpegning af urørt skov. I rapporten præsenteres først de overordnede metodiske principper der har ledt frem til anbefalingerne, efterfulgt af en præsentation af selve anbefalingerne. Efterfølgende gives uddybende beskrivelser og dokumentation af de bagvedliggende analyser, og endelig kommenteres og diskuteres en række forhold af relevans for forståelsen og implementeringen af anbefalingerne.
Rapporten er udarbejdet til støtte for beslutningerne i forbindelse med den dengang vedtagne “Naturpakke” fra 2016. Man skal være opmærksom på, at det siden er besluttet, at lægge en langt større ramme om udlægning af urørt skov til biodiversitetsformål, i alt 75.000 ha mod de 17.000 ha, der var den tidligere ramme. De videnskabelige anbefalinger om prioriteringer og foranstaltninger er dog de samme.

Deklaration: 1. Videnskabelig rapport
Udgiver:
C e n t e r f o r M a k ro ø ko lo g i , E vo lu t i o n o g K l i m a & B i o lo g i s k I n s t i t u t Københavns Universitet og Nationalt Center for Miljø og Energi
Aarhus Universitet
Forfattere:Petersen, A.H., J. Bladt, H.H. Bruun, R. Ejrnæs, J. Heilmann-Clausen og C. Rahbek (2017)

Link til Biologiske anbefalinger om udpegning af skov til biodiversitetsformål på statens arealer