Fra Københavns Universitets omtale:
Status og udviklingen i de danske skove dokumenteres i den danske skovstatistik (NFI) der er landsdækkende og gennemføres som en årlig måling med løbende opdatering.

Formålet med Skovstatistikken er at levere videngrundlaget for driftsmæssige såvel som natur- og miljøstrategiske beslutninger, at levere nationale og internationale rapporter og at følge ændringer i skovens vækst og tilstand og sætte disse i relation til menneskeskabte såvel som naturlige påvirkninger.

På siden vi linker til her under finder du alle statistikkerne:
2006-2017: Skove og Plantager
2018-            Skovstatistik

Deklaration: 1. Videnskabelige rapporter
Udgiver:
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning,
Forfattere: Fremgår af hver enkelt årsrapport

Link til Danmarks skovstatistik 2006-