I en artikel skriver fem forskere under overskriften Genforvildning vil skabe problemer – både juridisk og for naturen. Deres synspunkt er, at ideen om naturnationalparker med genforvildning som princip, kan skabe problemer for allerede fredet natur som fx hede og at dette vil være i strid med lovgivning og Habitatdirektivet. De mener at helårsgræsning er en uafprøvet form, der risikerer at bringe sårbare arter i fare, hvis den anvendes på arealer med særligt god natur. “Rune Engelbreths forslag til naturnationalparker dækker i stor udstrækning områder, hvor vi i dag har noget af den bedste, beskyttede natur.”
De taler for en omfattende konsekvensvurdering af at lade store dyr græsse i naturen.

Deklaration: 5 Debatartikel, skrevet af fagfolk
Udgiver:
  Altinget, 10.nov 2020
Forfattere: Jesper Bak, Seniorrådgiver, Aarhus Universitet, Bioscience, Morten Tune Strandberg Seniorrådgiver, Aarhus Universitet, Bioscience Christian F. Damgård Professor, Aarhus Universitet, Bioscience, Inger Kappe Schmidt Professor, Københavns Universitet, IGN , ikke R. Hansen, Post Doc, Aarhus Universitet, Bioscience

Link til artikel: Forskere: Genforvildning vil skabe problemer – både juridisk og for naturen

I en replik til dette indlæg skriver seks andre forskere “Vi ser ingen grund til at tvivle på, at genopretning af naturlige processer i naturområder, der fungerer på naturens egne præmisser, er et afgørende virkemiddel.” og videre: “De fleste steder i Danmark indebærer genopretning af naturlige processer, at man genopretter naturlige vandforhold, giver plads til naturlig udvikling af biologiske samfund af vilde arter og plads til helårsgræsning af store planteædere. Desuden gælder det om at stoppe vores udnyttelse af naturressourcerne som dyrkning af afgrøder, hugst af træer og kommerciel biavl. Endelig kan det indebære at justere jagten til et niveau, som tillader naturlige tætheder af vilde dyr i naturområderne. Det er meget svært at forestille sig, at en sådan vildere natur skulle være til fare for sig selv.”

Deklaration: 5. Debatartikel, skrevet af fagfolk
Udgiver:
  Altinget 17.nov 2020
Forfattere: Hans Henrik Bruun, Jens-Christian Svenning, Carsten Rahbek, Jacob Heilmann-Clausen, Morten D.D. Hansen og Rasmus Ejrnæs

Link til artiklen: Forskere i biodiversitet: Vildere natur er ikke en trussel mod naturen