Store planteædere har i høj grad hjulpet truede sommerfugle. Deres antal er steget med hundredvis af procent over en femårig periode

Resultaterne af rewilding med store planteædere, i form af øget, naturlig biodiversitet, fra Milovice er blandt de bedst monitorerede i Europa. I denne artikel beskrives, hvordan græsserne (heste, tauros og visent) har fået bestanden af sommerfugle til at stige meget markant.

Fra artiklen:
I de seneste fem år er antallet af sommerfugle i det store planteæderreservat i det tidligere militære træningsområde Milovice nær Prag vokset markant. Mens de har foretaget regelmæssig overvågning, har forskere fundet ud af, at antallet af sommerfugle er steget fra 4.592 i 2016 til 12.506 i 2021. Det betyder en stigning på 172 procent. Antallet af den sjældneste sommerfugl, Phengaris rebeli, (en underart af Ensianblåfugl, red) er endda vokset med 1.700 procent.

”Græsning af store hovdyr har helt klart en positiv effekt på sommerfugle. Forvandlingen af lokaliteten og stigningen i antallet af sommerfugle i løbet af de sidste par år er så tydelig at se, at selv en lægmand må have bemærket det. Antallet af sommerfugle er synligt større, end det var på det tidspunkt, hvor græsgangen blev åbnet,” siger entomolog David Ricl.

Deklaration: 4. artikler, skrevet af ikke-fagfolk
Udgiver:
European Wildlife, dec 2021
Forfattere: Redaktionelle, journalistiske artikler uden forfatteropgivelse

Link til Large herbivores have significantly helped endangered butterflies. Their numbers have risen by hundreds of percent over a five-year period