I Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste beskrives de regler, der er gældende for hestehold. I §18 og §19 omtales kravene ved hold af udegående heste fx i naturprojekter.

Deklaration: 8 Lovtekst/Bekendtgørelse
Udgiver:
Ministeiet for Landbrug, fødevarer og fiskeri, november 2020
Forfattere: Ikke oplyst

Link til bekendtgørelsen