Megafauna restaurering som en juridisk forpligtelse: International lov om biodiversitet og rehabilitering af store pattedyr i Europa

Artiklen undersøger sammenhængen mellem de juridiske, naturbeskyttelsesforpligtelser der gælder og restaurering af megafaunaen. Vi har oversat resuméet til dansk.

Abstrakt

Gendannelse af funktionelle økosystemer i Europa kræver bl.a. genoprettelse af diversiteten for store pattedyr (megafauna) og bestandstætheder til niveauer et godt stykke over den nuværende, nedprioriterede tilstand, som er resultatet af en menneskedrevet bølge af megafauna-uddøen og -udryddelser i sen Pleistocæn og Holocæn. Ved at kombinere jura og naturvidenskab, adresserer vi spørgsmålet om, i hvilken grad internationale, retlige mekanismer understøtter eller kræver en sådan megafauna rewildingindsats. Vi giver et overblik over Europas nuværende megafauna plus de arter, der sandsynligvis ville have været til stede uden menneskelig indblanding. Vi kategoriserer disse arter og restaureringsscenarier på måder der giver mening ud fra et juridisk perspektiv og identificerer og fortolker relevante, juridisk mekanismer. Vores analyse viser, at artikel 8(f) i Konventionen om Biologiske Mangfoldighed kræver, at mangfoldigheden og tætheden af ​​Europas megafauna genskabes så vidt som muligt – hvilket faktisk er ret langt. Afhængigt af omstændighederne kan megafauna rewilding-foranstaltninger også kræves eller understøttes af forskellige andre juridiske mekanismer på andre niveauer: globalt, paneuropæisk, EU og andre.

Deklaration: 2. Videnskabelig artikel
Udgiver:
RECIEL, Review of Eurpean Comparative & International Environmental Law, Wiley, april 2022
Forfattere: Arie Trouwborst (Law School, Tilburg University, Tilburg, Netherlands & Faculty of Law, North-West University,
Potchefstroom, South Africa) og Jens-Christian Svenning (Department of Biology, Aarhus University, Aarhus, Denmark)

Link til Megafauna restoration as a legal obligation: International biodiversity law and the rehabilitation of large mammals in Europe