Kombination af paleo-data og moderne udelukkelseseksperimenter for at vurdere virkningen af megafauna-udryddelse på træbevoksning

Artiklen undersøger hvordan data om forhistoriske forhold kan belyse den indvirkning de store dyrs forsvinden har haft på de træagtige vækster, landskabet og på økosystemernes funktioner.
Vi har oversat resuméet til dansk.

Abstrakt
Indtil for nylig i Jordens historie forekom meget store planteædere (mammutter, kæmpedovendyr, diprotodoner (store pungdyr, red) og mange andre) i de fleste af verdens terrestriske økosystemer, men størstedelen er uddøde som en del af den sene kvartære udryddelse. Hvordan har denne storstilede fjernelse af store planteædere påvirket landskabsstrukturen og økosystemets funktion? I denne gennemgang kombinerer vi paleo-data med information fra moderne udelukkelseseksperimenter for at vurdere virkningen af ​​store planteædere (og deres forsvinden) på træagtige arter, landskabsstruktur og økosystemfunktioner. I moderne landskaber, der er karakteriseret ved intens påvirkning fra planteædere, kan træagtige planter bestå ved at forsvare sig selv eller ved tilknytning til forsvarede arter, de kan bestå ved at vokse på steder, der er fysisk utilgængelige for planteædere, eller de kan bestå, hvor høj rovdyraktivitet begrænser fouragering af planteædere. På landskabsskalaen kan forskellige tætheder af planteædere og artssammensætninger resultere i dynamiske gradienter i træbevoksning. De sene kvartære udryddelser var naturlige eksperimenter med fjernelse af store planteædere; de palæøkologiske data viser tegn på udbredte ændringer i artssammensætning og økosystemstruktur og funktion, i overensstemmelse med moderne udelukkelseseksperimenter. Vi foreslår en begrebsramme, der beskriver ​​store planteæderes virkningen på træagtige planters rigelighed, medieret af planteædernes diversitet og tæthed, og forudsiger, at planteæderes undertrykkelse af træagtige planter er stærkest, hvor planteædernes diversitet er høj. Vi konkluderer, at tilbagegangen af ​​store planteædere inducerer store ændringer i landskabsstruktur og økosystemfunktioner.

Deklaration: 2. Videnskabelig artikel
Udgiver:
PNAS, Proceedings og The National Academy of Science og The United States of America (2016)
Forfattere: Elisabeth S. Bakker, Jacquelyn L. Gill, Christopher N. Johnson, Frans W. M. Vera, Christopher J. Sandom, Gregory P. Asner, og Jens-Christian Svenning.

Link til Combining paleo-data and modern exclosure experiments to assess the impact of megafauna extinctions on woody vegetation