Vejledende principper for rewilding

Artiklen giver et bud på en definition af rewilding efter at have belyst begrebet i en række vinkler.
Resumeet har copyright, så vi kan ikke oversætte det hele, men her er stikordene:

Der er stor interesse for rewilding, men også forvirring over ideen, hvilket har begrænset dens anvendelighed. Artiklen skitserer på baggrund af en samlet definition ti vejledende principper. Principperne har rod i en global rådgivende gruppe af rewilding-eksperter, baseret på en undersøgelse af 59 rewilding-pionerer, nøgleorganisationers rewilding-visioner og 100 akademiske/praktiserende fra hele verden. Principperne tydeliggør begrebet rewilding for at nå globale bevaringsmål, herunder handlinger fra FN’s årti om genopretning af økosystemer. Rewilding indgår i et kontinuum af menneskelig indflydelse på naturen og sigter mod at genoprette økosystemstruktur og -funktioner.

“En forståelse af de kontekstuelle rammer for rewilding-projekter er ofte nøglen til succes, og omhyggelige stedspecifikke fortolkninger vil være mest succesfulde til at nå målene med rewilding”.

Deklaration: 2. Videnskabelig artikel
Udgiver:
Conservation Biology (marts 2021)
Forfattere: Steve Carver, Ian Convery, Sally Hawkins, Rene Beyers, Adam Eagle, Zoltan Kun, Erwin Van Maanen, Yue Cao, Mark Fisher, Stephen R. Edwards, Cara Nelson, George D. Gann, Steve Shurter, Karina Aguilar, Angela Andrade, Bill Ripple, John Davis, Anthony Sinclair, Marc Bekoff, Reed Noss, Dave Foreman, Hanna Pettersson, Meredith Root-Bernstein, Jens-Christian Svenning, Peter Taylor, Sophie Wynne-Jones, Alan Watson Featherstone, Camilla Fløjgaard, Mark Stanley-Price, Laetitia M. Navarro, Toby Aykroyd, Alison Parfitt, Michael Soulé

Link til Guiding principles for rewilding