Menneskeskabt ændring af skove betyder, at kun 40 % af de resterende skove har høj økosystemintegritet

I denne artikel etableres et globalt indeks for skoves økologiske integritet, dvs i hvilken udstrækning de er påvirkede af menneskelig forandring/modifikation. Studiet anvender indekset på skove globalt og finder, at blot 40,5% af skovene har høj økologisk integritet og at kun 27% af disse biologisk værdifulde skove findes inden for naturbeskyttede områder. Studiet finder også, at inden for naturbeskyttede områder har kun 56% af skovene høj økologisk integritet.

Artiklen er på engelsk, men redaktionen har oversat resuméet (abstractet)

Abstract

Mange globale miljødagsordener, herunder standse tabet af biodiversitet, vende jordforringelse og begrænsning af klimaændringer, afhænger af at bevare skove med høj økologisk integritet, men omfanget og graden af ​​skovmodifikation er fortsat dårligt kvantificeret og kortlagt. Ved at integrere data om observeret og udledt menneskeligt pres og et indeks for mistet [indbyrdes, red] forbindelse, genererer vi et globalt, konsistent og kontinuerligt indeks for skovtilstand som bestemt af graden af ​​menneskeskabt modifikation. Globalt har kun 17,4 millioner km2 skov (40,5%) høj integritet på landskabsniveau (for det meste fundet i Canada, Rusland, Amazonas, Centralafrika og Ny Guinea), og kun 27% af dette område findes i nationalt udpegede beskyttede områder. Af skoven inden for beskyttede områder har kun 56% høj integritet på landskabsniveau. Ambitiøse politikker, der prioriterer bevarelse af skovens integritet, især i de mest intakte områder, er nu et presserende behov sideløbende med de nuværende bestræbelser på at standse skovrydning og genoprette skovenes integritet globalt.

Deklaration: 2. Videnskabelig artikel
Udgiver:
Science, december 2020
Forfattere: H. S. Grantham,  A. Duncan, T. D. Evans, K. R. Jones, H. L. Beyer, R. Schuster, J. Walston, J. C. Ray, J. G. Robinson, M. Callow, T. Clements, H. M. Costa, A. DeGemmis, P. R. Elsen, J. Ervin, P. Franco, E. Goldman, S. Goetz, A. Hansen, E. Hofsvang, P. Jantz, S. Jupiter, A. Kang, P. Langhammer, W. F. Laurance, S. Lieberman, M. Linkie, Y. Malhi, S. Maxwell, M. Mendez, R. Mittermeier, N. J. Murray, H. Possingham, J. Radachowsky, S. Saatchi, C. Samper, J. Silverman, A. Shapiro, B. Strassburg, T. Stevens, E. Stokes, R. Taylor, T. Tear, R. Tizard, O. Venter, P. Visconti, S. Wang & J. E. M. Watson

Link til Anthropogenic modification of forests means only 40% of remaining forests have high ecosystem integrity