En af Europas sjældne billeder, Månetorbisten Copris lunaris, er kommet tilbage i rewildingområdet Milovice i Tjekkiet. Ikke på egne vinger, men sat ud. Forskere havde i 2018 fået tilladelse til at opdrætte den sjældne bille til videnskabelige undersøgelser og satte i 2020 et overskud fra opdrættet ud blandt de store, planteædende dyr i det tidligere militærterræn ved Milovice. Visent, hest og tauros lever i det 350 ha store område, der hurtigt er blevet et bedre levested for planter, insekter og fugle. Torbisterne ser ud til at have formeret sig, men det er langt fra sikkert, de bider sig fast i første hug. Først efter fem år kan man vide, om genudsætningen har været en succes.
Månetorbisterne lever af lort fra store dyr og tåler ikke at dyrene parasitbehandles.

Deklaration: 4. artikler, skrevet af ikke-fagfolk
Udgiver:
European Wildlife
Forfattere: Redaktionelle, journalistiske artikler uden forfatteropgivelse

Link til artikel om Månetorbister i Milovice