Sammenlignende studier af luftfotos fra 1952 og nutidige satellitbilleder viser, at bævere er trængt ind i den arktiske tundra og har anlagt 11.000 dæmninger. Det er sker, fordi den globale opvarmning har gjort trævækst mulig langs elvene. I en feedbacksløjfe påvirker bævernes damme tundraen, der opvarmes og derved udleder CO2 og metan, der igen øger temperaturen og får træerne til at brede sig endnu mere mod nord.

Vi linker både til den oprindelige, videnskabelige artikel og et par omtaler af studiet på hhv dansk og engelsk.

Abstract (i vores oversættelse)

Bævere var ikke tidligere kendt som en arktisk art, og deres konstruktioner i tundraen anset for at være ubetydelig. Nylige resultater tyder på, at bævere er flyttet ind i arktiske tundraregioner og kontrollerer overfladevandsdynamikken, som i høj grad påvirker permafrosten og landskabets stabilitet. Her bruger vi 70 års satellitbilleder og luftfotografering til at vise omfanget og størrelsen af bævernes ekspansion mod nordvest i Alaska, indikeret ved konstruktionen af over 10.000 bæverdamme i den arktiske tundra. Antallet af bæverdamme blev fordoblet i de fleste områder mellem ~ 2003 og ~ 2017. Tidligere stadier af bævernes byggeaktiviteter er tydelige i billeder fra 1980, og der er ingen beviser for konstruktionsarbejder på billeder fra 1952, hvilket er i overensstemmelse med den oprindelige befolknings beskrivelse af bævernes tilstrømning i perioden. Hurtigt voksende bæverbyggeri har skabt et forstyrrelsesregime i tundraen, der ser ud til at tø permafrost op og forværre virkningerne af klimaændringer.

Link til Expanding beaver pond distribution in Arctic Alaska, 1949 to 2019

Deklaration: 2. Videnskabelig artikel
Udgiver: 
Nature, nr 12, 3.maj 2022
Forfattere: Ken D. Tape, Jason A. Clark, Benjamin M. Jones, Seth Kantner, Benjamin V. Gaglioti, Guido Grosse & Ingmar Nitze

Link til længere journalistisk artikel om emnet (på engelsk)

Link til Set fra rummet: Bævere forvandler Arktis i en rasende fart