I 1994 foreslog professor David Mellor og dr. Cam Reid en ny model, som et redskab til systematisk at identificere og klassificere graden af forskellige former for velfærdskompromis, ved at omformulere de ’Fem friheder’ til ‘Fem domæner’ for ernæring, miljø, sundhed, adfærd og mental tilstand [1]

Tabel 1 Fem friheder og fem domæner – forenklet form

Denne tilgang gjorde det muligt at skelne mellem de fysiske og funktionelle faktorer, der påvirker et dyrs velfærd, og den overordnede mentale tilstand hos dyret, der udløses af disse faktorer. I løbet af de sidste 20 år er dette paradigme blevet bredt brugt som et værktøj til at vurdere velfærdsvirkningerne af forskningsprocedurer, metoder til bekæmpelse af skadedyr og andre indgreb i dyrenes liv.

Rammerne, Fem friheder og Fem domæner, indeholder i det væsentlige de samme fem elementer. De fem domæner udforsker dog et dyrs mentale tilstand mere detaljeret og anerkender, at for hvert fysisk aspekt, der er påvirket, kan der være en ledsagende følelse eller subjektiv oplevelse, som også kan påvirke velfærden. Dette er nyttigt i forhold til at forstærke budskabet om, at følelsesmæssige behov er lige så vigtige som fysiske behov for dyr.

En af de største styrker ved de fem domæner er den klarhed de skaber om, at det ikke nødvendigvis resulterer i positiv velfærd, blot at minimere eller løse negative fysiske eller mentale tilstande, men måske i bedste fald kun giver en neutral tilstand. For at have god velfærd har dyr brug for mere.

For at understøtte, at dyrene får ’et liv, værd at leve’, skal de gives mulighed for at få positive oplevelser, såsom forventning, tilfredshed og mæthed. For at gøre dette muligt skal de ansvarlige for pleje af dyr give dem miljøer, der ikke kun tillader, men tilskynder dyr til at udtrykke adfærd, der er givende. Dette skift i forståelse er grundlaget for Fem domæner-modellen, der inkorporerer positive velfærdstilstande [2, 3]. Du kan læse om dette i detaljer her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…/animals-07-00060-f001/

De Fem Domæner forsyner os således med en evalueringsmetode for et individs eller en gruppe af dyrs velfærd i en bestemt situation med et stærkt fokus på mentalt velvære og positive oplevelser. De fem domæner giver os også mulighed for at udvide vores tænkning ud over Fem friheder og lægge endnu større vægt på at give dyr mulighed for at tage del i aktiviteter, der giver positive oplevelser.

Kilder: [1] Mellor DJ & Reid CSW (1994) Concepts of animal well-being and predicting the impact of procedures on experimental animals. In Improving the Well-Being of Animals in the Research Environment; Australian and New Zealand Council for the Care of Animals in Research and Teaching (ANZCCART): Glen Osmond, SA, Australia, pp. 3–18.

Deklaration: 4. Artikel skrevet af ikke-fagfolk
Udgiver: RSPBA Australia
 Original artikel
Forfattere: Ikke angivet, udgivet efter aftale med RSPCA Australia i henhold til Creative Commons Licens 4.0, oversat af Nina Berg og Wilhelm L Fabricius, ny illustration Camilla Mehl-Ludvigsen 2023.