Naturnationalparker2022-03-13T20:23:54+01:00

Naturnationalparker

Nationalparkbegrebet er normalt knyttet til store, sammenhængende naturområder, underlagt den strengeste naturbeskyttelse. I Danmark blev betegnelsen anvendt på områder med stor, naturlig skønhed og liv, men uden strengere beskyttelseskrav, end der normalt gælder efter Naturbeskyttelsesloven. Landbrug, industri, jagt og fiskeri er således fortsat aktiviteter i den danske nationalparker. I de senere år har der rejst sig en debat om, hvad vi kan gøre for at få store, sammenhængende naturområder, hvor hensynet til naturens egen udfoldelse kan få førsteprioritet. I en lov fra 2020 er der ådbnet for, at Staten på sine jorde kan udlægge områderne til såkaldte naturnationalparker med netop det formål og hvor økosystemrestaurering kan finde sted i en stor målestok. Mens dette website redigeres, er udpegningsprocessen i gang.

Her på siden giver vi en indføring i IUCNs kriterier for nationalparker af denne type og linker til den lovgivning og øvrige materiale, der danner grundlaget for oprettelsen af ialt 15 naturnationalparker. I takt med at projektplanerne for hver enkelt naturnationalpark udfærdiges og sendes i høring, linker vi til dokumenterne og til oplysninger om områdernes liv. Vi linker til forskning i betydningen af store, sammenhængende naturområders egen dynamik og til afsmitningen på de mange, mindre naturlokaliteter i omegnen. De naturlige forbindelser til rewilding og urørt skov berøres også.

Hvem sidder i den videnskabelige arbejdsgruppe og i arbejsgruppen for interessenter?

Videnskabelig arbejdsgruppe: Professor Jens-Christian Svenning, professor Carsten Rahbek, lektor Hans Henrik Bruun, seniorrådgiver Rita Merete Buttenschøn, professor Henrik Vejre, formand for Det Dyreetiske Råd Bengt Holst, lektor Stine Krøijer, [...]

By |March 6, 2022|Categories: Naturnationalparker|Tags: |Comments Off on Hvem sidder i den videnskabelige arbejdsgruppe og i arbejsgruppen for interessenter?
Go to Top