Jens-Christian Svenning er professor i makroøkologi
og biogeografi ved Institut for Biologi ved Århus Universitet.

Tirsdag den 24.maj 2022 kl 20 er der foredrag af professor Jens-Christian Svenning om rewilding. Foredraget kan følges via link eller streames på Youtube. Efter foredraget er der onlinedebat. Det arrangeres af Foreningen Danmarks Vilde Natur.
Efter foredraget kan du streame foredraget her. [Link til Youtube]

Viden om Vild Natur har bedt Jens-Christian om at pege på en række videnskabelige artikler, der uddyber og underbygger indholdet i foredraget. De indgår i vores almindelige artikelarkiv, men i anledning af Jens-Christians foredrag har vi samlet vores links her. Så får du opslag til såvel artiklen, som vores omtale og oversættelse af de abstracts, der indleder enhver, videnskabelig artikel. Alle artiklerne er på engelsk.

1. Bakker, E.S., Gill, J.L., Johnson, C.N., Vera, F.W.M., Sandom, C.J., Asner, G.P. et al. (2016). Combining paleo-data and modern exclosure experiments to assess the impact of megafauna extinctions on woody vegetation. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 113, 847-855.
Kombination af paleo-data og moderne udelukkelseseksperimenter for at vurdere virkningen af megafauna-udryddelse på træbevoksning

2. Carver, S., Convery, I., Hawkins, S., Beyers, R., Eagle, A., Kun, Z. et al. (2021). Guiding principles for rewilding. Conservation Biology, n/a.
Vejledende principper for rewilding

3. Fløjgaard, C., Pedersen, P.B.M., Sandom, C.J., Svenning, J.-C. & Ejrnæs, R. (2022). Exploring a natural baseline for large-herbivore biomass in ecological restoration. Journal of Applied Ecology, 59, 18-24.
Udforskning af en naturlig baseline for biomasse af store planteædere i økologisk genopretning

4. Fricke, E.C., Ordonez, A., Rogers, H.S. & Svenning, J.-C. (2022). The effects of defaunation on plants’ capacity to track climate change. Science, 375, 210-214.
Virkningerne af defaunering på planters evne til at følge med klimaændringer

5. Kowalczyk, R., Kamiński, T. & Borowik, T. (2021). Do large herbivores maintain open habitats in temperate forests? Forest Ecology and Management, 494, 119310.
Bevarer store planteædere åbne habitater i tempererede skove?

6. Köhler, M., Hiller, G. & Tischew, S. (2016). Year-round horse grazing supports typical vascular plant species, orchids and rare bird communities in a dry calcareous grassland. Agriculture, Ecosystems & Environment, 234, 48-57.
Helårsgræsning med heste understøtter typiske karplantearter, orkideer og sjældne fuglesamfund i et tørt kalkholdigt græsland.

7. Malhi, Y., Lander, T., le Roux, E., Stevens, N., Macias-Fauria, M., Wedding, L. et al. (2022). The role of large wild animals in climate change mitigation and adaptation. Current Biology, 32, R181-R196.
Store vilde dyrs rolle i afbødning og tilpasning af klimaændringer

8. Rupprecht, D., Gilhaus, K. & Hölzel, N. (2016). Effects of year-round grazing on the vegetation of nutrient-poor grass- and heathlands—Evidence from a large-scale survey. Agriculture, Ecosystems & Environment, 234, 16-22
Effekter af helårsgræsning på vegetationen af næringsfattige græs- og hedearealer – Beviser fra en storstilet undersøgelse