Rewilding2023-12-10T13:51:00+01:00

Rewilding

Rewilding er en nyorientering i naturgenopretning. Begrebet har ikke fået en dansk benævnelse, men ordet “genforvildning” dukker stadigt oftere op. Det handler helt enkelt om at lade naturens egne, dynamiske processer bestemme hvordan livet i landskaberne skal forme sig. Et centralt element i rewilding er økosystemrestaurering, hvor menneskelige indgreb mod naturens processer fjernes eller kompenseres. Det sker dels ved at standse fx dræning, hugst eller jagt, dels ved at genudsætte forsvundne arter med stor betydning for de oprindelige økosystemer, fx bævere i skovenes vandløb og græssende dyr i større områder. Rewilding er ikke en metode eller teknologi, men et koncept, baseret på at naturen er bedst til at være natur. Rewilding er heller ikke bare, at efterlade naturen i et område i den tilstand, den tilfældigvis befinder sig i den dag, man opgiver at styre den. Det er først rewilding, når forudsætningerne for at økosystemet kan heles, og blive selvopretholdende, er til stede. Rewilding er ikke laissez faire.

På siden her søger vi at samle henvisninger til danske og europæiske rewildingprojekter, artikler der beskriver rewilding og forskning i effekterne af rewilding.

Year-round horse grazing supports typical vascular plant species, orchids and rare bird communities in a dry calcareous grassland.

Helårsgræsning med heste understøtter typiske karplantearter, orkideer og sjældne fuglesamfund i et tørt kalkholdigt græsland. Denne studie undersøger hestes virkning på vegetation og udvalgte fuglearter ved helårsgræsning af plantesamfund [...]

By |May 19, 2022|Categories: Biodiversitet, Forvaltning af biodiversitet, Rewilding, Store dyr i økosystemerne, Store planteædere|Tags: |Comments Off on Year-round horse grazing supports typical vascular plant species, orchids and rare bird communities in a dry calcareous grassland.

Rewilding: Organisations which own a third of England’s land sign pact to boost biodiversity and tackle climate crisis

I avisartiklen fortælles, hvorledes jordejere/-bestyrere i England, der tilsammen råder over 10,5 mo acres (4 mio hektar, svarende til 90% af Danmarks areal), vil ændre anvendelsen, så biodiversitet og [...]

By |May 3, 2022|Categories: Biodiversitet, Forvaltning af biodiversitet, Klima, Rewilding|Tags: |Comments Off on Rewilding: Organisations which own a third of England’s land sign pact to boost biodiversity and tackle climate crisis

Large herbivores have significantly helped endangered butterflies. Their numbers have risen by hundreds of percent over a five-year period

Store planteædere har i høj grad hjulpet truede sommerfugle. Deres antal er steget med hundredvis af procent over en femårig periode Resultaterne af rewilding med store planteædere, i form [...]

By |April 1, 2022|Categories: Biodiversitet, Rewilding, Store dyr i økosystemerne, Store planteædere|Tags: |Comments Off on Large herbivores have significantly helped endangered butterflies. Their numbers have risen by hundreds of percent over a five-year period

Debat om nytten af vildere natur

I en artikel skriver fem forskere under overskriften Genforvildning vil skabe problemer - både juridisk og for naturen. Deres synspunkt er, at ideen om naturnationalparker med genforvildning som princip, [...]

By |April 1, 2022|Categories: Biodiversitet, Debat om biodiversitet, Debat om store planteædere, Naturnationalparker, Rewilding|Tags: |Comments Off on Debat om nytten af vildere natur
Go to Top