Store dyr i økosystemerne2022-03-13T20:38:16+01:00

Implications of Spatial Habitat Diversity on Diet Selection of European Bison and Przewalski’s Horses in a Rewilding Area

Implikationer ved rumlig habitatdiversitet på kostudvælgelse hos europæiske bisoner og Przewalskis heste i et genforvildet område Abstrakt I Europa er interessen for at introducere megaherbivorer for at nå ambitiøse [...]

By |December 8, 2022|Categories: Biodiversitet, Store dyr i økosystemerne, Store planteædere|Tags: |Comments Off on Implications of Spatial Habitat Diversity on Diet Selection of European Bison and Przewalski’s Horses in a Rewilding Area

En af Europas kritisk truede biller er nu tilbage i Milovice. Store græssere banede vejen.

En af Europas sjældne billeder, Månetorbisten Copris lunaris, er kommet tilbage i rewildingområdet Milovice i Tjekkiet. Ikke på egne vinger, men sat ud. Forskere havde i 2018 fået tilladelse [...]

By |November 16, 2022|Categories: Rewilding, Store dyr i økosystemerne, Store planteædere|Tags: |Comments Off on En af Europas kritisk truede biller er nu tilbage i Milovice. Store græssere banede vejen.

The effects of defaunation on plants’ capacity to track climate change

Virkningerne af defaunering* på planters evne til at følge med klimaændringer Dette studie demonstrerer hvordan de fleste plantearter er afhængige af dyr for at sprede deres frø, men denne [...]

By |May 22, 2022|Categories: Biodiversitet, Store dyr i økosystemerne, Store planteædere|Tags: |Comments Off on The effects of defaunation on plants’ capacity to track climate change

Combining paleo-data and modern exclosure experiments to assess the impact of megafauna extinctions on woody vegetation

Kombination af paleo-data og moderne udelukkelseseksperimenter for at vurdere virkningen af megafauna-udryddelse på træbevoksning Dette studie sammenligner forhistoriske data (senkvatære periode, ca de seneste 130.000 år) med viden om [...]

By |May 22, 2022|Categories: Biodiversitet, Store dyr i økosystemerne, Store planteædere|Tags: |Comments Off on Combining paleo-data and modern exclosure experiments to assess the impact of megafauna extinctions on woody vegetation

Comparative impacts of grazing and mowing on the floristics of grasslands in the buffer zone of Polesie National Park, eastern Poland

Sammenligning af indvirkning på floristikken ved græsning og græsslåning på græsarealer i stødpudezonen i Polesie National Park, det østlige Polen Dette studie sammenligner effekten af henholdsvis at græsse, slå [...]

By |May 22, 2022|Categories: Biodiversitet, Forvaltning af biodiversitet, Store dyr i økosystemerne, Store planteædere|Tags: |Comments Off on Comparative impacts of grazing and mowing on the floristics of grasslands in the buffer zone of Polesie National Park, eastern Poland
Go to Top