Urørt skov2022-03-17T22:06:07+01:00

Urørt Skov

Skov er et modningsstadie i udviklingen af økosystemerne i store dele af verden og kan se ud på mange måder. Den er kendetegnet ved høje træer, der står så tæt, at de former det øvrige liv på stedet. Man klassificerer internationalt et område som skov, hvis mere end 10% er dækket af trækroner. Skoven varierer under indtryk af jordbund, vand og klima og ikke mindst den øvrige biologiske aktivitet i skoven. I virkeligheden er skovlandskab et bedre udtryk, da det består af en mosaik af vegetationstyper og økosystemer mellem hinanden og ofte indbyrdes forbundet.

I Danmark har skovlandskaber med vekslende sammensætning spillet hovedrollen i en lang periode efter sidste istid. Men storskoven blev hugget ned og afløst af agerbrug og husdyrhold og for omkring 200 år siden var der kun små, forhuggede og overudnyttede områder tilbage. Det førte til at ny skov blev plantet og resultatet var dels, at udbredelsen af skov langsomt øgedes fra 2-3% til i dag 14% af landets areal, dels at naturen ikke længere bestemte i skovene, det blev til drevet plantage. Det fik negative konsekvenser for det liv, der normalt er i skoven.

I begyndelsen af 1990’erne blev skovenes naturtilstand sat på den naturpolitiske dagsorden og i et forsøg på at standse tilbagegangen af biodiversiteten i skovene, udpegede man i Danmark nogle små områder om urørt skov, hvor al drift blev udfaset og dræn blev afbrudt. Efter 30 år er der nu sat turbo på den udvikling og 75.000 af statens 110.000 hektarer skov skal blive til urørt skov. En del steder med planer om at hegne landskaberne, så der kan udsættes nogle af de store dyr, der tidligere levede i skovene og var nøglearter for økosystemerne, elge, kronhjorte, heste, okser, bævere.
Link til en mere dybgående fremstilling af udviklingen i skovpolitiken i Danmark: Den Store Danske: Skov – politik og lovgivning

Her på siden samler vi links til beslutningsgrundlaget for strategien med mere urørt skov, og følger udpegningsprocessen og de efterfølgende høringer om planerne. Vi linker til forskning i skovenes nuværende tilstand og til effekterne af indsatsen, både de kendte og de forventede. Og fordi vi ikke har egentlig urskov (dvs skov, der aldrig har været underlagt menneskelig forvaltning) har vi også links til beskrivelser af urskov og naturskov i den del af Europa, vi deler skovnatur med (Polen, Tyskland og Sydsverige).

Faktatjek: Trues rødlistede arter af nåletræsfældning i Gribskov?

Nåletræsfældning skader ikke rødlistede arter i Gribskov Foreningen Fri Natur offentliggjorde 20.februar 2023 en liste med 39 ”rødlistede arter”, der skulle lide alvorlig skade ved reduktionen af nåletræer i [...]

By |April 5, 2023|Categories: Biodiversitet, Debat om biodiversitet, Forvaltning af biodiversitet, Naturnationalparker, Rødlisten, Urørt skov|Tags: |Comments Off on Faktatjek: Trues rødlistede arter af nåletræsfældning i Gribskov?

Naturskovsstrategien (1992)

De første skridt på vej mod vildere skove kom med "Naturskovsstrategien". Historisk dokument: Strategi for de danske naturskole og andre bevaringsværdige skovtyper Deklaration: 1. Videnskabelig rapport Udgiver: Miljøministeriet, Skov- [...]

Sagen på fem minutter: Har naturen i skovene det godt? – og er rødlisten manipuleret?

Der florerer en række påstande i debatten om, at Rødlistens analyse af artstilbagegangen i Danmark er manipuleret og utroværdig, og at artsmangfoldigheden i virkeligheden går frem i de danske [...]

By |December 8, 2022|Categories: Biodiversitet, Biodiversitet i skove, Debat om biodiversitet, Rødlisten, Urørt skov|Tags: |Comments Off on Sagen på fem minutter: Har naturen i skovene det godt? – og er rødlisten manipuleret?

Anthropogenic modification of forests means only 40% of remaining forests have high ecosystem integrity

Menneskeskabt ændring af skove betyder, at kun 40 % af de resterende skove har høj økosystemintegritet I denne artikel etableres et globalt indeks for skoves økologiske integritet, dvs i [...]

By |May 26, 2022|Categories: Biodiversitet, Biodiversitet i skove, Urørt skov|Tags: |Comments Off on Anthropogenic modification of forests means only 40% of remaining forests have high ecosystem integrity

Large Trees Dominate Carbon Storage in Forests East of the Cascade Crest in the United States Pacific Northwest

Forskningsartikel om CO2 lagring i store træer, sammenlignet med små træer. Fra rapportens indledning (i redaktionens oversættelse): Træer med stor diameter lagrer uforholdsmæssigt store mængder kulstof og er en [...]

By |May 10, 2022|Categories: Klima, Urørt skov|Tags: |Comments Off on Large Trees Dominate Carbon Storage in Forests East of the Cascade Crest in the United States Pacific Northwest

Large Trees Dominate Carbon Storage in Forests: 3% of Trees Account for 42% of Carbon Storage

En artikel med titlen: Large Trees Dominate Carbon Storage in Forests: 3% of Trees Account for 42% of Carbon Storage redegør for indholdet af et studie af, hvordan CO2 [...]

By |May 10, 2022|Categories: Klima, Urørt skov|Tags: |Comments Off on Large Trees Dominate Carbon Storage in Forests: 3% of Trees Account for 42% of Carbon Storage
Go to Top