Med udgangspunkt i den tyske regerings ønske om at udlægge 2% af statsarealet til vild natur, hvoraf meget for nuværende vil være skov, simuleres udviklingen i vegetationen i åbentlands- og skovhabitater ved tilførsel af store planteædere. Basis for simuleringen er det allerede eksisterende vildnis Döberitzer Heide. Modellen viser at allerede eksisterende ålysåbne naturtyper bevares og at åbning af eksisterende ege- og bøgeskov fremmes. Udtynding af kronelaget, mosaikopsplitning af områder med eg, birk, poppel og fyr øger på længere sigt værdien. Omvendt gik lysåbne vegetationstyper tabt uden planteædere. Planteædeerne må anses for er særligt egnede til opretholdelse af lysåbne vegetationstyper, da der ikke er behov for tilskudsfodring da der er tilstrækkeligt tilgængelig føde og deres græsning opretholdt lysåbne områder, selv på områder der ikke var særligt attraktive som græsning. Det betød at landskaberne forblev egnede for truede arter fra det tørre græsland.

Deklaration: 2 Videnskabelig artikel
Udgiver:
Ecological Modelling Volume 379, 10 July 2018, Pages 10-21
Forfattere: Kiowa Alraune Schulzea, GertRosenthala, AlexanderPeringerb

Link til artikel: Intermediate foraging large herbivores maintain semi-open habitats in wilderness landscape simulations