Klima2022-03-26T07:56:07+01:00

Klima

Klimaet er af afgørende betydning for alle organismers livsbetingelser. Dyr, svampe og planters udbredelse afspejler de betingelser, klimaet sætter. Klimaet bestemmer vækstsæsonen, betinger fugletrækket, driver havstrømmene og eroderer jordbunden. Klimaet er dén vigtigste og mest gennemgående enkeltfaktor i evolutionstilpasningerne af det organiske liv og i de geologiske forandringsprocesser, Jorden til stadighed gennemgår.

Derfor er forandringer i klimaet også af afgørende betydning for den biologiske mangfoldighed. De betyder forandringer i levevilkårene og medfører helt uundgåeligt ændringer i de levende organismers udbredelse. Sådan har det altid været, det er der ikke noget nyt i. Det nye er, at det er mennesket, der skaber forandringerne samtidig med at vi har reduceret naturens udfoldelsemuligheder til at absolut minimum i store dele af verden. Derfor hænger klimakrisen og biodiversitetskrisen uløseligt sammen. Hvor arterne før straks blev afløst at andre arter, der trivedes bedre under de nye betingelser og groede “lige ved siden af”, er der nu så langt mellem naturområder med livskraftige bestande af mange arter, at der ikke står nye på spring, når andre må give op. I stedet forarmes naturen.

Her på siden beskæftiger vi os ikke med den klimaforskning, der prøver at forstå forandringernes atmosfærefysiske dynamik og forløb, men du kan i en oversigtsartikel få en indføring i de vigtigste begreber i forståelsen af klimaet og dets betydning for livet på Jorden. Vi linker til forskning i klimaforandringernes betydning for den lokale biodiversitet og for naturens indflydelse på CO2niveauerne gennem oplagring og frigivelse.

Opfordring: Tab af biodiversitet og ekstreme klimabegivenheder — undersøg feedbackmekanismerne

En række forskere fra Centraleuropa opfordrer, i denne kommenterende artikel om sammenhængen mellem tab af biodiversitet og ekstreme klimabegivenheder, til at man undersøger feedbackmekanismerne nærmer. De siger vi skal [...]

By |januar 15, 2023|Categories: Klima|Tags: |Kommentarer lukket til Opfordring: Tab af biodiversitet og ekstreme klimabegivenheder — undersøg feedbackmekanismerne

Klimaopvarmning har forværret planters reaktion på habitatomdannelse i Nordeuropa

Klimaopvarmning har forværret planters reaktion på habitatomdannelse i Nordeuropa. To forskere undersøgte ændringer i 1701 plantearters udbredelse i Sverige over en 60 års periode og fandt sammenhæng med opvarmningen. [...]

By |januar 15, 2023|Categories: Klima|Tags: |Kommentarer lukket til Klimaopvarmning har forværret planters reaktion på habitatomdannelse i Nordeuropa

Low atmospheric CO2 levels before the rise of forested ecosystems

Forskere fra Københavns Universitet har opdaget, at atmosfæren indeholdt langt mindre CO2 end hidtil antaget, da skovene opstod på Jorden. Opdagelsen, der er baseret på forskning støttet af Carlsbergfondet, [...]

By |december 29, 2022|Categories: Klima|Tags: |Kommentarer lukket til Low atmospheric CO2 levels before the rise of forested ecosystems

The role of large wild animals in climate change mitigation and adaptation

Store vilde dyrs rolle i afbødning og tilpasning af klimaændringer Dette studie belyser store dyrs potentielle rolle i afbødning af klimaforandringerne. Potentialet findes i dyrenes påvirkning af både åbne [...]

By |maj 20, 2022|Categories: Forvaltning af biodiversitet, Klima, Store dyr i økosystemerne, Store planteædere|Tags: |Kommentarer lukket til The role of large wild animals in climate change mitigation and adaptation

The effects of defaunation on plants’ capacity to track climate change

Defauneringen*s indflydelse på planters evne til at sprede sig i sporet på klimaændringer Denne artikel beskriver, hvorledes halvdelen af verdens planter er afhængige af dyr, når deres frø skal [...]

By |maj 16, 2022|Categories: Biodiversitet, Klima|Tags: |Kommentarer lukket til The effects of defaunation on plants’ capacity to track climate change
Go to Top