Store vilde dyrs rolle i afbødning og tilpasning af klimaændringer

Dette studie belyser store dyrs potentielle rolle i afbødning af klimaforandringerne. Potentialet findes i dyrenes påvirkning af både åbne græsland og skove, hvor klimaændringerne har øget risikoen for brand (øget tørke har gjort tidligere fugtigt græsland og varmt tempererede skove mere brandfarlige). De store dyr kan ændre kronedækket, så skovene bliver mere åbne; det nedsætter brandspredningsfaren, der kastes mere lys tilbage til fra de åbne områder (albedoeffekten) og der sker en øget oplagring af kulstof under jorden i mere åbne områder.
Artiklen er på engelsk, men redaktionen har oversat resuméet (abstractet)

Abstract

To store, miljømæssige udfordringer i vor tid er at reagere på klimaændringer og vende nedgangen i biodiversiteten. Interventioner, der på samme tid tackler begge udfordringer, er yderst ønskværdige. Til dato har de fleste undersøgelser, der sigter mod at finde synergistiske indgreb for disse to udfordringer, fokuseret på at beskytte eller genoprette vegetation og jordbund, men overset, hvordan bevarelse eller genopretning af store vilde dyr kan påvirke økosystemernes klimaafbødende potentiale og evne til tilpasning. Interaktioner mellem bevaring af store dyr og mål for klimaændringer er dog ikke altid positive. Her gennemgår vi bevarelse af vilde dyr og afbødning af klimaændringer i terrestriske og marine økosystemer. Vi belyser generelle principper om de biomtyper og mekanismer, ved hvilke positive synergier og negative afvejninger mellem bevarelse af dyreliv og afbødning af klimaændringer er sandsynlige. Vi finder, at store dyr har det største potentiale, til at tilvejebringe afbødning af klimaændringer på globalt plan, via tre mekanismer: ændringer i brandregime, især i tidligere lavtantændelige biomer med et nyt eller intensiverende brandregime, såsom mellemfugtigt (mesiske) græsland eller varmt tempererede skove ; ændringer i terrestrisk albedo (dvs lystilbagekastningen, red), især hvor der er potentiale for at skifte fra lukket trækronedække til åbne kronesystemer på højere breddegrader; og stigninger i kulstoflagre i vegetation og jord, især gennem et skift mod kulstofpuljer under jorden i tempererede, tropiske og subtropiske græsarealer. Store dyr bidrager også til økosystemets tilpasning til klimaændringer ved at fremme kompleksiteten af ​​trofiske net, øge habitaternes heterogenitet, øge plantespredningen, øge modstanden mod pludselige økosystemændringer og gennem mikroklimaændringer.

Deklaration: 2. Videnskabelig artikel
Udgiver:
Current Biology, februar 2022
Forfattere: Yadvinder Malhi, Tonya Lander, Elizabeth le Roux, Nicola Stevens, Marc Macias-Fauria, Lisa Wedding, Cécile Girardin, Jeppe Ågård Kristensen, Christopher J Sandom, Tom D Evans, Jens-Christian Svenning, Susan Canney

Link til The role of large wild animals in climate change mitigation and adaptation