I kølvandet på offentliggørelsen af Rødlisten 2019 opstod debat om de ændringer i kriterier og vurderinger, der fører til undersøgelsens konklusioner, bl.a:
Den nye rødliste bekræfter således resultater fra det nationale naturovervågningsprogram NOVANA og vurderingen af bevaringsstatus for arter og naturtyper efter Habitatdirektivet, som viser, at der fortsat er tab og forringelser af levestederne for vilde dyr, planter og svampe i alle de vigtigste økosystemer. Dog er der tegn på fremgang for en artsgruppe knyttet til vandløb, nemlig guldsmedene. (her efter Sammenfatning Rødlisten 2019)

To indlæg i medierne rejser debatten

I sin artikel skriver forstkandidat Søren Grene, at de konklusioner, der drages af den seneste Rødliste ikke er begrundede. Han rejser en række spørgsmål  til listens udformning og formidling.

Deklaration: 6 Debatartikel, skrevet af ikke-fagfolk
Udgiver:
  Kjeld Hansen, www.gylle.dk, maj 2021
Forfattere: Søren Grene, forstkandidat, april 2021

Link til artikel: Hvilken vej har biodiversiteten reelt udviklet sig siden 2010?

I et læserbrev på websitet Effektivt Landbrug citerer naturplejer Ulf Nielsen Søren Grenes kritik og kalder forskernes konklusioner “manipulerende vanvid” .

Deklaration: 6 Debatartikel, skrevet af ikke-fagfolk
Udgiver:
  Effektivt Landbrug 5.okt 2021
Forfattere: Ulf Nielsen, naturplejer

Link til artiklen: Manipulerede rødlister

I et fagligt notat, Spørgsmål vedrørende revisionen af rødlisten, (Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi,10 s. – Fagligt notat nr. 2021|90 https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2021/N2021_90.pdf) behandles kritiken af Århus Universitet, der afviser den.

Deklaration: 7 Offentlig dokument, Fagligt notat udarbejdet af fagfolk
Udgiver:
  Århus Universitet, december 2021.
Forfattere: Moeslund, J.E.

Link til fagligt notat: Spørgsmål vedrørende revisionen af rødlisten

Kritiken giver anledning til at der rejses spørgsmål i Folketinget, af MF Marie Bjerre (V) med henvisning til Ulf Nielsens læserbrev. Miljøministeren er uenig i kritiken.

Deklaration: 7 Offentlig dokument
Udgiver:
Folketinget december 2021
Forfattere: Lea Wermelin, Miljøminister og Charlotte Brøndum, Miljøministeriet

Link til ministerens svar vedr kritik af rødlisten