Natura 2000-planerne er en samlet plan for, hvordan Danmark sikrer fremgangen i vores vigtigste natur, Natura 2000-områderne. Der udarbejdes naturplaner for Natura 2000-områder, og hver plan indeholder sin egen opskrift på, hvordan man her skal behandle naturen for, at den kan udvikle sig positivt. Natura 2000-planerne skal stoppe tilbagegangen i de såkaldte Natura 2000-områder. Der er pt 257 lokaliteter udpeget til Natura 2000 lokaliteter.

Natura 2000-planerne 2022-2027 har overordnet fokus på:

  • Mere naturlige processer og naturens robusthed
  • Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder
  • Bekæmpe invasive arter

Du finder her på siden
– link til plandokumenter for perioden 2022-2027, der pt omfatter udkast til Natura 2000-planer, Strategiske Miljøvurderinger og reviderede basisanalyser. Dokumenterne kan findes under relevante landsdele. Der fra kan du åbne planer for hvert af områderne.

– link til sammenfatning af udkast til Natura 2000 planlægning for perioden 2022-2027 (4 sider)

Deklaration: 7. Offentlige dokumenter
Udgiver:
Miljøministeriet, Miljøstyrelsen
Forfattere:

Link til Natura 2000 planlægning 2022-27 hovedside

Link til sammenfatning af udkast til Natura 2000 plan 2022-2027