Rewilding Mols på Molslaboratoriet blev indviet den 26. november 2016 og er et af de mest ambitiøse rewildingprojekter i Danmark. Med 120 hektar omfattet af projektet er det beskedent af størrelse, men naturen er mere varieret og artsrig end de fleste andre steder, og graden af menneskelig indgriben er reduceret til et minimum.
I dette link præsenterer Molslaboratoriet projektet og der er undersider om Forskning og overvågning, Dyrene i projektet, Status (om bl.a tilsyn og kontrolbesøg), Spørgsmål & Svar samt Kort og Foldere.

Deklaration: 3. artikel, skrevet af fagfolk
Udgiver:
Naturhistorisk Museum, Århus
Forfattere: Museets medarbejdere

Link til Rewilding Mols