Videnskabelig arbejdsgruppe:

Professor Jens-Christian Svenning, professor Carsten Rahbek, lektor Hans Henrik Bruun, seniorrådgiver Rita Merete Buttenschøn, professor Henrik Vejre, formand for Det Dyreetiske Råd Bengt Holst, lektor Stine Krøijer, lektor Jacob Heilmann-Clausen, professor Margit Bak Jensen og professor Peter Sandøe.

National arbejdsgruppe for interessenter:

Det Grønne Kontaktudvalg, Danmarks Naturfredningsforening, WWF Verdensnaturfonden, Friluftsrådet, Danmarks Idrætsforbund, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, Danmarks Jægerforbund, Spejderne, Dansk Ride Forbund, Danmarks Cykle Union, Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Kyst- og Naturturisme, Landbrug & Fødevarer, Verdens Skove, De Unge Biodiversitetsambassadører, Danmarks Nationalparker, Dansk Skovforening, DOSO, Den Danske Dyrlægeforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Dansk Orienterings-Forbund.

Deklaration: 7 Offentligt dokument
Udgiver:
Naturstyrelsen
Forfattere: ikke opgivet

Disse oplysninger er hentet fra Naturstyrelsens hovedside om naturnationalparker og der kan være sket opdateringer på såvel medlemmer af  den videnskabelige arbejdsgruppe som af organisationer i den nationale arbejdsgruppe for interessenter. Hvis naturnationalparkerne får deres egen hovedside med præsentation af den videnskabelige arbejdsgruppe med oplysninger om specialer, vil vi linke til den og fjerne dette link..