State of nature in the EU
Results from reporting under the nature directives 2013-2018

EØS-rapport nr. 10/2020
Denne rapport, der beskriver naturtilstanden i EU, er baseret på rapporter fra medlemslande i henhold til fugle- (2009/147/EF) og habitatdirektiverne (92/43/EØF) og på efterfølgende vurderinger i EU eller EU’s biogeografiske niveauer. Ud over en oversigt over arter og levesteders status, både på nationalt plan og EU-plan, behandler den også status for Natura 2000-netværket og dets mulige bidrag til status for arter og levesteder. Endelig giver rapporten resultater om fremskridt hen imod mål 1 og 3 i EU 2020-biodiversitetsstrategien.

Deklaration: 1. Videnskabelig rapport/ 7. Officielt dokument
Udgiver:
Det Europæiske Miljøagentur, 2020
Forfattere: Sandra Naumann, Rebecca Noebel, Zelmira Gaudillat, Ulf Stein, Lina Röschel, Sophie Ittner and McKenna Davis (European Topic Centre on Biological Diversity (ETC/BD)), Anna Staneva and Claire Rutherford (BirdLife International under contract of the European Commission) and Carlos Romão (European Environment Agency (EEA)).

Link til State of nature in the EU